ANO BAGAY NA ZODIAC SIGNS? SOULMATES COMPATIBLE KATANGIAN PERSONALITY SA HOROSCOPE: UGALI FENG SHUI

Narinig mo na siguro minsan kung saan tinatawag ang isang taon bilang ‘Year of the Rabbit’ o ‘Year of the Pig’ o ‘Year of the Rat’. Tinutukoy nito ang 12 hayop sa Chinese zodiac.
Ayon sa mga Chinese, ang bawat tao ay may natatanging animal sign base sa taon kung kailan sila ipinanganak. Dahil ang bawat hayop ay mayroong kanikanilang natatanging ugali, ginagamit ito upang mahulaan rin ang ugali, asal at pakikitungo ng isang tao base sa kanilang animal sign. Halimbawa, sa paghahanap ng mapapangasawa, ginagamit ito ng mga Chinese upang makita ang taong may animal sign na kasundo nila. Gayundin, nagagamit ang Chinese zodiac bilang gabay sa kanilang buhay. Halimbawa, ayon sa Chinese astrology, may mga kailangang pagtuunan ng pansin ang bawat taon, base sa kanilang zodiac sign.
Narito ang katangian ng bawat animal sign na kumakatawan rin daw sa mga taong ipinanganak sa loob ng bawat taon.

Image credit: Jakub Hałun, Chinese Zodiac carvings on ceiling of Kushida Shrine, Fukuoka, CC BY-SA 4.0

Добавить комментарий

*

17 − 12 =